Home / Clients

Clients

Tourism Malaysia

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Melia Hotel Kuala Lumpur

Vantage 5 Groups

Pullman Bangsar Hotel Kuala Lumpur

Kementerian Pelancongan, Kebudayaan Dan Kesenian

Kementerian Kesihatan Malaysia

Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa

Institut Tadbiran Awam Negera (Intan)

Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (Jupem)

Lembaga Pertubuhan Peladang

Kementerian Perumah Dan Kerajaan Tempatan

Jabatan Kerja Raya Malaysia

Kementerian Pendidikan Malaysia

Kementerian Belia Dan Sukan

Kementerian Komunikasi Dan Multimedia Malaysia

Kementerian Air, Tanah Dan Sumber Asli Malaysia

Kementerian Kewangan Malaysia

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Hal Ehwal Ekonomi Malaysia

Kementerian Industri Utama

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Kementerian Pembanguanan Usahawan Dan Koperasi

Kementerian Pengangkutan Malaysia

Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna

Kementerian Pertahanan Malaysia

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar Dan Perubahan Iklim

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Petani